Bottensanering

Båtbottensanering

Saneringstältet växer sakta fram och utrustningen införskaffas