Medlemskap & priser

Hos oss är nya medlemmar välkomna, så tveka inte att kontakta oss när som helst.

Ängby båtklubb

Blackebergsvägen 57, 168 52 Bromma

Prislista

Medlemskap

Medlemsavgift

Köavgift per år (ej Medlem)

Inträdesavgift


900kr

300kr

2 000kr


Hamn

Grundavgift 
Bryggavgift per bryggmeter
Bryggel hamn700kr

850kr

350kr


Varv

Grundavgift (Vinter)

Per m2 (Vinter)

Jolle/Roddbåt

Per m2 (Sommar)

Trailerplats (Sommar)

Flyttning av båt på varvet

Uppdragning och sjösättning 

Med varvsplats max 2 timmar

                   mer än 2 timmar

Utan varvsplats max 2 timmar

                    mer än 2 timmar700 kr

140 kr

300 kr

140 kr

1 000 kr

2 000 kr

ej ordinarie

2 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

Övriga avgifter

Missad vakt

Nyckeldeposition medlem

Fakturaavgift pappersfaktura

Påminnelseavgift

Hyra av klubbstugan
Ej lördag eller söndag 


2 000 kr

950 kr

50 kr

50 kr

600 kr


ÄBKs butik

ÄBK standert 340 x 205 mm

Textil med fästlina

ÄBK klubbmärke 68 x 42 mm

Textil för till exempel keps eller jacka

ÄBK klubbnål

Metall/emalj


150 kr


50 kr


50 kr