OM OSS

Vi som utgör styrelsen och kontaktpersoner

Nedan personer som är aktiva i styrelsen samt funktionärer.

kontakta styrelsen på styrelse@angbybatklubb.se 

Frågor rörande medlemsavgifter, fakturor etc kontakta ekonomi@angbybatklubb.se

Ordförande

Björn Weck

Kassörer

Wolfgang Falk

Sekreterare

Madeleine Heiman

Ledamöter

Patrik Bergman

Henrik Olofsson

Mikael Nygren

Wilhelm Toresson

Mikael Wretman

Suppleanter

Elin Löwemark

Per Nygren

Revisorer

Arne Jakobsson

Katrina Lång

Hamnchefer

Mikael Nygren

Wilhelm Toresson

Varvschefer

Henrik Olofsson

Valberedning

Patrik Dahlkvist

Peder Askelund

Varvsfunktionärer

Börje Eriksson 070 570 73 53

Alex Haag 073 980 81 50

Göran Haglund 070 594 72 55

Richard Hultman 070 391 87 78

Jörgen Ryttervik 072 322 82 24

Tommy Westman 073 337 08 40

Petter Henriksson Grunberger


Klubbens historia

I klubbstugan finns vårt arkiv samlat i ett antal A4-pärmar. Dessa innehåller samtliga årsmötesprotokoll från 1936 och framåt samt andra dokument som kan anses viktiga eller intressanta. 

Här finns också fotografier tagna vid glada fester och andra sammankomster eller i samband med händelser och projekt av olika slag inom våra anläggningar.


I klubbstugan finns vårt arkiv samlat i ett antal A4-pärmar. Dessa innehåller samtliga årsmötesprotokoll från 1936 och framåt samt andra dokument som kan anses viktiga eller intressanta. Här finns också fotografier tagna vid glada fester och andra sammankomster eller i samband med händelser och projekt av olika slag inom våra anläggningar.

Var försiktig när du bläddrar - särskilt med de gamla och sköra dokumenten. Och fram för allt: låt allt sitta kvar på sin plats i pärmarna!

Missa inte Nils Resares lilla skrift: "Ängby Båtklubb 60 år Jubileumsutgåva 1936 - 1996".

Här nedan noteras, helt kort, mer eller mindre viktiga händelser som inträffat under åren som gått sedan de första entusiasterna bildade Ängby Båtklubb 1936. Kartor, avtal och mycket mer information finns, som sagt, i arkivpärmarna.